Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Croeso i wefan Ysgol Ardudwy

Mae Ysgol Ardudwy’n ysgol hapus, gofalgar a chyfeillgar. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n holl ddisgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn o bob gallu’n cyrraedd ei botensial academaidd yn llawn, ond hefyd yn datblygu’n berson llawn trwy’r amryfal gyfleoedd a gweithgareddau ychwanegol mae’r ysgol yn ei gynnig.

Mae croeso i ddarpar rieni ymweld â’r ysgol trwy wneud apwyntiad i’m gweld.

Tudur Williams - Prifathro

 

Cysylltiadau Defnyddiol

 

 

Newyddion

BWRLWM Rhagfyr ar gael rŵan.  Darllen mwy . . .

Chwefror 15fed Gwyliau Hanner Tymor - yr ysgol yn ail agor ddydd Llun, Chwefror 22ain

Chwefror 29ain i Mawrth 4ydd Arholiadau Ysgol Blwyddyn 10 & 11

Mawrth 3ydd Eisteddfod Yr Urdd Cylch Ardudwy (Uwchradd) yn yr ysgol am 1430

Mawrth 9fed Cyfarfod Arbennig gyda Dai Hicks, Undeb Rygbi Cymru, i geisio sicrhau Swyddog Rygbi i'r ardal

Mawrth 18fed Diwrnod "Sports Relief" - gweithgareddau codi arian

Mawrth 22ain Cyngerdd "Talentau Ardudwy" am 1900

Mawrth 24ain Yr Ysgol yn cau am Wyliau'r Pasg      Taith Yr Urdd i wylio gêm bêl-droed Cymru v Gogledd Iwerddon yng Nghaerdydd

Ebrill 11eg Tymor yr Haf yn dechrau

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine