Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Croeso i wefan Ysgol Ardudwy

Mae Ysgol Ardudwy’n ysgol hapus, gofalgar a chyfeillgar. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n holl ddisgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn o bob gallu’n cyrraedd ei botensial academaidd yn llawn, ond hefyd yn datblygu’n berson llawn trwy’r amryfal gyfleoedd a gweithgareddau ychwanegol mae’r ysgol yn ei gynnig.

Mae croeso i ddarpar rieni ymweld â’r ysgol trwy wneud apwyntiad i’m gweld.

Tudur Williams - Prifathro

 

TREFNIADAU YCHWANEGOL AR GYFER DISGYBLION BLWYDDYN 7 AC 8 - 15.03.18
Fel y gwyddoch, mae disgyblion Blwyddyn 7 ac 8 yn cael eu haddysgu bob yn ail ddiwrnod ar safle Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog ar hyn o bryd.

Mae’r ysgol yn falch o’ch hysbysu bod diwrnod ychwanegol o ddarpariaeth wedi’i drefnu yng Nghanolfan Hamdden y Pafiliwn yn Y Bermo. Bydd disgyblion Blwyddyn 7 yn mynychu ddydd Mercher, 21 Mawrth a Blwyddyn 8 ddydd Iau, 22 Mawrth.

Trefnwyd gweithgareddau Addysg Gorfforol a Chymorth Cyntaf i’r disgyblion a bydd sesiwn o Ddatrys Problemau i ddisgyblion Blwyddyn 8 yn unig gan nad yw’r Neuadd ar gael drwy’r dydd ar y dydd Iau.

Anfonir manylion llawn am y trefniadau atoch yfory.

 

 

DIWEDDARIAD - TREFNIADAU AMGEN 12.03.18

Rydych chi’n ymwybodol bod yr ysgol, mewn cydweithrediad â Swyddogion Cyngor Gwynedd, wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau parhad addysg i ddisgyblion.  Mae disgyblion Blynyddoedd 10 ac 11 heddiw wedi dechrau ar eu gwersi yn yr Hen Lyfrgell yn Harlech a Choleg Meirion Dwyfor yn Nolgellau.

O ddydd Mercher, 14.03.18, ymlaen bydd disgyblion Blwyddyn 9, sydd yn gweithio tuag at eu hasesiadau diwedd Cyfnod Allweddol 3, yn cael eu dysgu o hyn ymlaen yn Theatr y Ddraig yn Y Bermo bob dydd.

 Bydd disgyblion Blwyddyn 7 a Blwyddyn 8 yn cael eu dysgu bob yn ail ddiwrnod ar safle Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog, gan ddechrau gyda disgyblion Blwyddyn 7 ddydd Mercher, 14.03.18 a Blwyddyn 8 dydd Iau, 15.03.18.  Bydd yr ysgol yn gosod gwaith i ddisgyblion Blynyddoedd 7 ac 8 am y dyddiau nad ydynt yn yr ysgol.

 

Cliciwch isod i weld y Trefniadau Argyfwng ar gyfer:

Blwyddyn 7

Blwyddyn 8

Blwyddyn 9

Blwyddyn 10

Blwyddyn 11

 

 

Diolch am eich dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

 

 

 

Cysylltiadau Defnyddiol

 

 

Newyddion

Marwrth 23ain (dydd Gwener) 

Diwedd Tymor y Gwanwyn - yr ysgol yn cau am Wyliau'r Pasg

Ebrill 9fed (dydd Llun)

Tymor yr Haf yn dechrau - yr ysgol yn ail-agor yn dilyn Gwyliau'r Pasg

Joomla templates by Joomlashine