Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

 

Croeso i wefan Ysgol Ardudwy

Mae Ysgol Ardudwy’n ysgol hapus, gofalgar a chyfeillgar. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n holl ddisgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn o bob gallu’n cyrraedd ei botensial academaidd yn llawn, ond hefyd yn datblygu’n berson llawn trwy’r amryfal gyfleoedd a gweithgareddau ychwanegol mae’r ysgol yn ei gynnig.

Mae croeso i ddarpar rieni ymweld â’r ysgol trwy wneud apwyntiad i’m gweld.

Tudur Williams - Prifathro

 

CANLYNIADAU ARHOLIADAU

 

RHYDDHAU'R CANLYNIADAU I YMGEISWYR

CYFRES ARHOLIADAU'R HAF 2018

 

Dydd Iau, Awst 23ain 2018

 

Caiff ymgeiswyr gasglu eu canlyniadau o'r ysgol o 0815 ymlaen

 

 

 

 

Cysylltiadau Defnyddiol

 

 

Newyddion

Gorffennaf 13eg 

Diwedd y Tymor - yr ysgol yn cau am Wyliau'r Haf

 

Medi4ydd (dydd Mawrth)

Yr ysgol yn ail-agor i'r disgyblion ar ôl Gwyliau'r Haf 

Joomla templates by Joomlashine