Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Croeso i wefan Ysgol Ardudwy

Mae Ysgol Ardudwy’n ysgol hapus, gofalgar a chyfeillgar. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n holl ddisgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn o bob gallu’n cyrraedd ei botensial academaidd yn llawn, ond hefyd yn datblygu’n berson llawn trwy’r amryfal gyfleoedd a gweithgareddau ychwanegol mae’r ysgol yn ei gynnig.

Mae croeso i ddarpar rieni ymweld â’r ysgol trwy wneud apwyntiad i’m gweld.

Tudur Williams - Prifathro

 

Microsoft Schools    

Cysylltiadau Defnyddiol

 

 

Newyddion

Tachwedd 28fed

Cyfarfod Rhieni disgyblion Blwyddyn 7 am 5.30yp

Rhagfyr 5ed 

Gwasanaeth Carolau Ysgol Ardudwy

Rhagfyr 19fed 

Eisteddfod yr ysgol

Rhagfyr 20fed (Mercher)

Diwrnod olaf y tymor -  Gwyliau Nadolig yn cychwyn - ysgol yn ailagor Dydd Llun, 8 Ionawr
 

 

Joomla templates by Joomlashine