Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Croeso i wefan Ysgol Ardudwy

Mae Ysgol Ardudwy’n ysgol hapus, gofalgar a chyfeillgar. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n holl ddisgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn o bob gallu’n cyrraedd ei botensial academaidd yn llawn, ond hefyd yn datblygu’n berson llawn trwy’r amryfal gyfleoedd a gweithgareddau ychwanegol mae’r ysgol yn ei gynnig.

Mae croeso i ddarpar rieni ymweld â’r ysgol trwy wneud apwyntiad i’m gweld.

Tudur Williams - Prifathro

 

Microsoft Schools    

Cysylltiadau Defnyddiol

 

 

Newyddion

Hydref 17eg

Cyfarfod Rhieni Disgyblion Blwyddyn 11 yn yr ysgol am 1730 

Hydref 30ain - Tachwedd 3ydd

Gwyliau Hanner Tymor

Tachwedd 6ed  - Tachwedd 14fed

Arholiadau TGAU Tachwedd

Tachwedd 15fed

Noson Agored yr ysgol am 1830

Rhagfyr 5ed 

Gwasanaeth Carolau Ysgol Ardudwy

Rhagfyr 19fed 

Eisteddfod yr ysgol

Rhagfyr 20fed

Diwrnod olaf y tymor -  Gwyliau Nadolig
 

 

Joomla templates by Joomlashine