Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Croeso i wefan Ysgol Ardudwy

Mae Ysgol Ardudwy’n ysgol hapus, gofalgar a chyfeillgar. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n holl ddisgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn o bob gallu’n cyrraedd ei botensial academaidd yn llawn, ond hefyd yn datblygu’n berson llawn trwy’r amryfal gyfleoedd a gweithgareddau ychwanegol mae’r ysgol yn ei gynnig.

Mae croeso i ddarpar rieni ymweld â’r ysgol trwy wneud apwyntiad i’m gweld.

Tudur Williams - Prifathro

 

Microsoft Schools

Cysylltiadau Defnyddiol

 

 

Newyddion

Chwefror 26ain i Fawrth 2il

Arholiadau Mewnol Blwyddyn 11 

Mawrth 3ydd

Eisteddfod yr Urdd Cylch Ardudwy (Cynradd) - 12.00 o'r gloch

Mawrth 5ed i Mawrth 7fed

Arholiadau Mewnol Blwyddyn 9

Mawrth 7fed

Eisteddfod Dawns yr Urdd Rhanbarth Meirionnydd - 5.00 o'r gloch

Mawrth 9fed

Arholiad Mewnol Gwyddoniaeth Blwyddyn 10 

Marwrth 23ain (dydd Gwener)

Diwedd Tymor y Gwanwyn - yr ysgol yn cau am Wyliau'r Pasg

Ebrill 9fed (dydd Llun)

Tymor yr Haf yn dechrau - yr ysgol yn ail-agor yn dilyn Gwyliau'r Pasg

Joomla templates by Joomlashine