Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Croeso i wefan Ysgol Ardudwy

Mae Ysgol Ardudwy’n ysgol hapus, gofalgar a chyfeillgar. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n holl ddisgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn o bob gallu’n cyrraedd ei botensial academaidd yn llawn, ond hefyd yn datblygu’n berson llawn trwy’r amryfal gyfleoedd a gweithgareddau ychwanegol mae’r ysgol yn ei gynnig.

Mae croeso i ddarpar rieni ymweld â’r ysgol trwy wneud apwyntiad i’m gweld.

Tudur Williams - Prifathro

 

Microsoft Schools    

Cysylltiadau Defnyddiol

 

 

Newyddion

Mai 26ain

Sermoni Ffeil Cynnydd yn yr ysgol am 1300

Gorffennaf 3ydd - 6ed

Wythnos Anwytho Blwyddyn 6

Gorffennaf 12fed - 19eg

Wythnos Gweithgareddau

 

 

Joomla templates by Joomlashine