Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Croeso i wefan Ysgol Ardudwy

Mae Ysgol Ardudwy’n ysgol hapus, gofalgar a chyfeillgar. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n holl ddisgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn o bob gallu’n cyrraedd ei botensial academaidd yn llawn, ond hefyd yn datblygu’n berson llawn trwy’r amryfal gyfleoedd a gweithgareddau ychwanegol mae’r ysgol yn ei gynnig.

Mae croeso i ddarpar rieni ymweld â’r ysgol trwy wneud apwyntiad i’m gweld.

Tudur Williams - Prifathro

 

DIWEDDARIAD AR SEFYLLFA YSGOL ARDUDWY 19.04.18

DISGYBLION I DDYCHWELYD I’R SAFLE

Yn dilyn gwaith sylweddol i drwsio difrod i doeau’r ysgol yn dilyn tywydd stormus ym mis Mawrth, bydd y disgyblion yn dychwelyd i’r safle ddydd Llun, 23 Ebrill. Bydd cam cyntaf y cynlluniau i ddiogelu toeau adeilad yr ysgol wedi’i gwblhau erbyn y penwythnos hwn.

Bydd y gwaith o ail-doi’r rhan fwyaf o’r ysgol yn dechrau yn awr a’r nod yw cwblhau’r gwaith erbyn diwedd gwyliau’r haf. Yn ystod y cyfnod yma bydd y conctractwyr yn gweithio’n agos gyda’r ysgol er mwyn sicrhau nad yw’r gwaith yn amharu ar weithgareddau’r ysgol ac yn cwblau’r gwaith fesul to.

Cliciwch ar y linciau isod i ddarllen y llythyr anfonwyd i rieni sy'n rhoi manylion y trefniadau dychwelyd.

  

Disgyblion Blwyddyn 7

Disgyblion Blwyddyn 8

Disgyblion Blwyddyn 9

Disgyblion Blwyddyn 10

Disgyblion Blwyddyn 11

 

  Diolch am eich dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

 

 

 

Cysylltiadau Defnyddiol

 

 

Newyddion

Ebrill 23ain (dydd Llun) 

Disgyblion yn dychwelyd i safle'r ysgol

Ebrill 26ain - Mai 4ydd 

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol i ddisgyblion Blwyddyn 7 i 9

Mai 7fed (dydd LLun)

Gwyliau - Calan Mai

Mai 8fed

Cyfnod arholiadau allanol TGAU/Galwedigaethol yn cychwyn

Mai 25ain

Seremoni Cyflwyno Ffeiliau Cynnydd i ddisgyblion am 1330 ar ysgol yn torri am wyliau hanner tymor.

Mehefin 4ydd (dydd Llun)

Yr ysgol yn ail-agor ar ôl y gwyliau hanner tymor ac Amserlen 2018/2019 yn dechrau.

Joomla templates by Joomlashine