Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth, HARLECH, Gwynedd, LL46 2UH

Tel: 01766 780331     Facs: 01766 780900

ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

saflewe: www.ysgolardudwy.org

Prifathro: TUDUR WILLIAMS B.A.

 

CYSYLLTU Â'R YSGOL

Fel arfer, bydd rhywun ar gael yn yr ysgol rhwng 7.30yb a 4.30yp. 

Gall staff y Swyddfa ateb cwestiynau cyffredinol i chi. 

Os dymunwch drafod unrhyw agwedd ar fywyd yr ysgol neu gynnydd/pryderon

 cysylltwch â'r aelod o'r Uwch Dim Rheoli sydd yn gyfrifol am flwyddyn eich plentyn.

 Blynyddoedd 10 & 11

Mr Tudur Williams, Prifathro

Blynyddoedd 7, 8 & 9

Mr Aled Williams, Dirprwy

Joomla templates by Joomlashine