Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Arholiadau 2017 / 2018

ARHOLIADAU TGAU HAF 2018

I weld amserlen Blwyddyn 11 cliciwch yma

I weld amserlen Blwyddyn 10 cliciwch yma

Gellir gweld Llyfryn Canllawiau Cyffredinol ar gyfer Arholiadau Ysgol Ardudwy yma

 

 

PROFION DARLLEN A RHIFEDD CENEDLAETHOL 2017 AR GYFER BLWYDDYN 7-9

 Bydd y profion hyn yn digwydd ar ddyddiau penodol yn ystod y cyfnod Mercher 25 Ebrill i Iau 3 Mai.

Bydd cyfnod ymarfer ar gyfer y profion i Flynyddoedd 7-9 yn digwydd rhwng 6 a 20 Ebrill.

 

ARHOLIADAU YSGOL

Blwyddyn Dyddiadau  
9 05.03.18 Cymraeg
   06.03.18  Saesneg 
  07.03.18 Mathemateg a Gwyddoniaeth
     
 10 02.02.18 - 08.02.18  
  09.03.18 Gwyddoniaeth
  20.06.18 - 25.06.18 Mathemateg a rhai pynciau eraill
     
11 28.09.17 a 29.09.17 Ffug Arholiadau TGAU Rhifedd a Mathemateg
20.11.17 - 24.11.17  
26.02.18 - 02.03.18  
26.02.18 Addysg Gorfforol a Cerdd
27.02.18 Hanes
28.02.18 Saesneg Llên a Mathemateg 1
01.03.18 Mathemateg 2
02.03.18 Cymraeg Llên
09.03.18 Saesneg Iaith
21.03.18 Cymraeg Iaith

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine