Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Y Cyngor Ysgol  2017/2018

 

Cynrychiolwyr y Cyngor Ysgol am 2017/2018 yw :

Blwyddyn 7 Bedri Akkaya, Bailie Pitcher a Dion Lane
Blwyddyn 8 Natasha Cunnington-Holmes, Ilias Pavlou a Jade Whitehouse
Blwyddyn 9 Ysanne Duncan, Sion Lloyd Morris a Charlotte Price
Blwyddyn 10  Cêt Gwilym, Mared Jones a Deian Owen
Blwyddyn 11 Mikki Adamkiewicz, Jess Cunnington-Holmes a David Hall

Grŵp o ddisgyblion yw cyngor ysgol, wedi’u hethol gan eu cyd-ddisgyblion i gynrychioli eu barn a chodi materion gyda'r Prifathro a Llywodraethwyr yr ysgol.

Gall cyngor ysgol hefyd fwrw ymlaen â phrosiectau ar ran y disgyblion, a chyfrannu at gynllunio ac at bethau fel Cynllun Datblygu’r Ysgol, cyfarfodydd y Corff Llywodraethu a chyfweld â staff.

I fod yn effeithiol, rhaid i gyngor ysgol:

  • Gynrychioli yr holl ddisgyblion a chynnwys cymaint o bobl a phosibl
  • Gymryd amser i wrando ar yr holl ddisgyblion ac i gyfleu eu barn
  • Ddweud wrth ddisgyblion beth ddigwyddodd ar ôl iddynt roi barn
  • Wneud i bethau ddigwydd – neu esbonio pam nad yw hyn yn bosibl!

 

Joomla templates by Joomlashine