Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

 Dyddiadau'r Tymhorau Ysgol a Gwyliau i Ddisgyblion

  2017-2018 

TYMOR

DYDDIADAU

GWYLIAU

Hydref 04.09.17 - 20.12.17 30.10.17 - 03.11.17 Hanner Tymor
       
Gwanwyn 08.01.18 - 23.03.18 12.02.18 - 16.02.18 Hanner Tymor
       
Haf 09.04.18 - 18.07.18 07.05.18 Calan Mai
    28.05.18 - 01.06.18 Hanner Tymor 
       

  2018-2019

 TYMOR

DYDDIADAU GWYLIAU  
 Hydref  04.09.18 - 21.12.18 29.10.18 - 02.11.18 Hanner Tymor
       
 Gwanwyn  07.01.19 - 12.04.19 25.02.19 - 01.03.19 Hanner Tymor
       
 Haf  29.04.19 - 22.07.19 06.05.19 Calan Mai
    27.05.19 - 31.05.19 Hanner tymor
       
Bydd 4 diwrnod Hyfforddiant i Staff i'w drefnu yn wyliau ychwanegol i ddisgyblion

 PWYSIG

POLISI GWYLIAU YSGOL ARDUDWY

Oherwydd yr effaith amlwg ar gynnydd a chanlyniadau allanol,

NID yw’r Corff Llywodraethol yn caniatáu gwyliau yn ystod y tymor ysgol

a bydd pob absenoldeb ar gyfer gwyliau’n cael eu cofnodi fel absenoldeb heb ganiatad.

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine