Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Gwaith Cartref

Blynyddoedd 7 i 9

Bydd disgyblion yn cael gwaith cartref estynedig wythnosol mewn 3/4 pwnc. Bydd y gwaith yma’n cael ei gyflwyno ar bapur i’r disgyblion gan y Tiwtor Dosbarth ar fore Llun.  Nodir y dyddiad dychwelyd y gwaith i’r Athro Pwnc ar y daflen.  Bydd y gwaith cartref hefyd ar gael ar Wefan yr Ysgol. 

Yn ogystal â’r gwaith hwn, disgwylir i ddisgyblion ddarllen o leiaf un llyfr Cymraeg a Saesneg pob bythefnos, a bydd gwaith cartref darllen a sillafu ychwanegol gan ddisgyblion sydd yn derbyn gwersi llythrennedd. 

Ni fydd gwaith cartref yn cael ei osod wythnos gyntaf mis Medi, wythnos olaf mis Rhagfyr a Mawrth, yr wythnosau cyn ac ar ôl Sulgwyn (oherwydd newid yn yr amserlen) ac yn ystod yr Wythnos Gweithgareddau. 

Mae’r gwaith i’w osod yn cael ei nodi ar bob tudalen yn y dyddiadur.

 

 

Cliciwch yr icon i weld y patrwm ym Mlynyddoedd 7-9 . . .

 

Blynyddoedd 10 ac 11

Bydd gwaith cartref yn cael ei roi i’r disgyblion ar fore Llun bob wythnos ond bydd yn cael ei gasglu gan yr athrawon pwnc ar y dyddiau dysgu, yn unol â’r tabl isod :

 

 

Blwyddyn 10

Blwyddyn 11

Cymraeg

Dydd Mawrth

Dydd Gwener

Gwyddoniaeth

Dydd Llun

Dydd Mercher

Mathemateg

Dydd Llun

Dydd Mercher

Saesneg

Dydd Mawrth

Dydd Gwener

Dewis 1 a 2

Dydd Mercher

Dydd Mawrth

Dewis 3 a 4

Dydd Iau

Dydd Llun

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine