Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

 

 Blwyddyn 11

   

  

Saesneg

A a B

Cwblhewch y tasgau darllen o Uned 2 sydd wedi ei osod gan eich athrawes.

19/10/18

Mathemateg

Cwblhau llyfryn gwaith cartref sydd yn cynnwys cymysgfa o gwestiynau gweithdrefnol ac ymresymu.

 

Daearyddiaeth

Gweithio ar gwaith cwrs

Dydd Mawrth 25/9/18

Dylunio Cynnyrch

Esboniwch y pwysigrwydd o ystyried ffactorau cymdeithasol, economeg ac amgylcheddol wrth ddylunio.

 

Bwyd a Maeth

Atebwch y cwestiynau arholiad ar faetheg.

 

Adeiladwaith

Adolygu Pob adran ar gyfer eich arholiad  / Prawf.

16/10/18

 

Peirianneg

Adolygu pob dim o Uned 1 ar gyfer eich arholiad

16/10/18 

Drama

Canfod 6 o delweddau sy’n cyfrannu at GESTUS eich cymeriadau. Ar ddogfen Word neu pwerbwynt. Esboniwch ba elfen sy’n eich diddori.   

Dydd Gwener / 12/10/18

Joomla templates by Joomlashine