Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

 

 Blwyddyn 11

   

 

 

Saesneg

Cwblhau tasgau ar Romeo and Juliet. Bydd taflenni yn cael eu darparu yn ystod y wers.

 

21/09/18

Mathemateg

Cwblhau llyfryn gwaith cartref sydd yn cynnwys cymysgfa o gwestiynau gweithdrefnol ac ymresymu.

 

 

20/09/18

TGCH

Amlgyfrwng

Gwnewch waith ymchwil i mewn i ddatblygiadau cyfredol yn y diwydiant amlgyfrwng a'u heffeithiau ar:

 

·         addysg

·         adloniant

·         busnes

·         cymdeithas

 

Mi gewch chi benderfynu mewn pa fformat rydych yn cyflwyno eich gwaith ymchwil. 

MAE’R TASGAU EISOES WEDI CAEL EU GOSOD AR MICROSOFT TEAMS.

 

Byddwch angen cwblhau’r canlynol cyn y wers nesaf. (18/9/18)

Complete the following before next week’s lesson. (18/9/18)

 

Dylunio Cynnyrch

Atebwch y cwstiynau arholiad ar CAD/CAM

 

Bwyd a Maeth

Atebwch y cwestiynau ar fegan a protein

 

 

Adeiladwaith

 

Adolygu adran A1 (Uned 1) ar gyfer eich prawf 5 munud sydd ar y 18/09/18 

 

Peirianneg

 

Adolygu uned 1 - bydd prawf ar ddechrau bob gwers am 6 wythnos.

 

Addysg Gorfforol TGAU

 

Cwbwlhau dyddiaduron ymarfer

 
Joomla templates by Joomlashine