Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Blwyddyn 8    
Pwnc Manylion y dasg Cyflwyno erbyn

 

 

Gwyddoniaeth

Dewiswch dasg o’r fwydlen Tecawe Gwaith Cartref. (Cofiwch fod rhaid i chi gwblhau o leiaf 2 tasg sy’n gywerth a 3 tshili yn ystod y flwyddyn academaidd yma).

17/9/2018

Saesneg

Ysgrifennwch tri pharagraff am eich ardal leol. Cofiwch ddefnyddio technegau perswadiol i ddenu twristiaid i’ch ardal.

17/09/18

Technoleg

 

Mrs Anwyl

Addaswch y rysáit fydd yn cael ei roi yn y wers dydd Gwener i gyd fynd gyda’r canllawiau bwyta’n dda gan y llywodraeth. Bydd eich rysáit newydd angen cynnwys yr isod.

·         Rhestr lawn o gynhwysion gan roi rhesymau dros unrhyw newidiadau.

·         Gwirio'r rhestr offer os oes angen.

·         Gwneud newidiadau i’r cam wrth gam i gyd fynd gyda'r newidiadau i’r rhestr cynhwysion.

 

 

Technoleg

Mr Anwyl

Gwerthuso eich bocs arian-

Mae’n rhaid I’r gwerthusiad –

·         Nodi beth oeddach wedi mwynhau am y prosiect.

·         Nodi sgiliau newydd rydych wedi ei ddysgu.

·         Nodi beth fyddech yn ei wneud yn wahanol tro nesaf.

 

 

Technoleg

CM

 

Creu cynllun cam wrth gam drwy ddefnyddio'r nodiadau o'r dosbarth. Dylid gynnwys cyfarwyddiadau clir ar sut i greu eich cynnyrch.

Cyflwyno ar y 21/09/18

Technoleg

RCW

Defnyddiwch sylwadau’r athro I wella’r gwaith

 

Joomla templates by Joomlashine