Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Gweledigaeth yr Ysgol

 

Mae Ysgol Ardudwy’n ysgol hapus, gofalgar a chyfeillgar.

 

Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n holl ddisgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol.

 

Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn o bob gallu’n cyrraedd ei botensial academaidd yn llawn,

ond hefyd yn datblygu’n berson llawn trwy’r amryfal gyfleoedd a

gweithgareddau ychwanegol mae’r ysgol yn ei gynnig.

Joomla templates by Joomlashine