Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Absenoldebau o'r Ysgol

Os bydd disgybl yn absennol o’r ysgol am unrhyw reswm gofynnir i rieni ffonio’r ysgol rhwng 0730 ac 0830 i roi gwybod na fydd eu mab/merch yn mynychu’r ysgol ar y diwrnod hwnnw. Mae cyfrifoldeb ar bob rhiant i sicrhau bod ei blentyn yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd ac i roi gwybod i'r ysgol pan na fydd plenty yn gallu mynychu'r ysgol.  Mae’n ffaith bod disgyblion sydd yn colli’r ysgol yn gallu bod ar ôl gyda’u gwaith ac nid ydynt yn llwyddo cystal mewn arholiadau.

Yn y tabl isod dangosir effaith absenoldeb ar gyrhaeddiad disgyblion Ysgol Ardudwy a safodd eu harholiadau yn ystod y tair blwyddyn diwethaf yn y pynciau craidd - graddau A* - C mewn Cymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.  Mae'r canlyniadau yn dangos yn glir effaith positif presenoldeb ardderchog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine