Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

 Staff Ysgol Ardudwy 2018-2019

 ATHRAWON  
 ALED WILLIAMS  Dirprwy
 CARYL ANWYL  Pennaeth Dylunio a Thechnoleg a Chydlynydd Addysg Amgylchfyd                            
 ELFYN ANWYL   Pennaeth TGC a Chydlynydd Cymhwysedd Digidol
 PETER BOOTH   Athro Gwyddoniaeth
 ROBERT CHIDLEY-WILLIAMS  Pennaeth Busnes , Cydgysylltydd Gyrfau, Profiad Gwaith ac ABaCH
 SARA EDWARDS  Pennaeth Gwyddoniaeth
 LLIO EMYR  Athrawes Addysg Gorfforol, Athrawes Iaith
 HELEDD EVANS  Pennaeth Hanes ac Addysg Grefyddol
 RHIANNON EVANS  Athrawes Gwyddoniaeth
 GLESNI GRIFFITHS  Pennaeth Cymraeg
 IOLO JONES     Pennaeth Daearyddiaeth a Chydlynydd Blwyddyn 10
 BARRY LANDER  Athro Mathemateg
 NIA MCCABE  Athrawes Saesneg
 EMMA MARINI       Pennaeth Celf a Chydlynydd Blwyddyn 11
 LLINOS MURPHY  Pennaeth Mathemateg a Chydlynydd Rhifedd
 CERI MURRAY   Athro Technoleg a Chydgysylltydd Y Fagloriaeth Gymreig ac E-ddiogelwch
 NAOMI REDMAN  Pennaeth Ieithoedd Modern a Chydlynydd Blwyddyn 9
 ELLEN ROBERTS        Athrawes Gwyddoniaeth
 MARED ROBERTS          Athrawes Gymraeg
 NIC ROS  Pennaeth Drama
 NIA SALISBURY  Pennaeth Saesneg
 LLIO EMYR  Athro Addysg Gorfforol, Athro Iaith
 FFLUR WILLIAMS  Athrawes Mathemateg
 GARETH WILLIAMS  Pennaeth Addysg Gorfforol, Athro Iaith a Chydlynydd Blwyddyn 8
 LONA WILLIAMS  Pennaeth Cerddoriaeth a Chydlynydd Blwyddyn 7
   
 SIONED EVANS  Tiwtor Trin Gwallt
 ANGHARAD LLWYD  Tiwtor Gofal ac Addysg Plant
 
 UWCH GYMHORTHYDD CYFLENWI
 SIÂN JONES  
 CIRON MORGAN  
 
 UWCH GYMHORTHYDD CYNHWYSIAD
 AMANDA WILLIAMS  
   
 STAFF GWEINYDDOL  
 FIONA WILLIAMS   Swyddog Gweinyddol a Clerc y Llywodraethwyr
 NAN TUDOR  Croesawydd
   
 TECHNEGWYR  
 HYWEL JONES       Technegydd TGCh
 BEDWYR WILLIAMS   Technegydd Labordai ac Adnoddau
   
 UWCH GYMHORTHYDD LLYTHRENNEDD 
 CARWYN JONES  
   
 CYMHORTHWYR ANGHENION ARBENNIG
 JANET COOKE  
 TELERI GRAVELL  
 CARYS JONES  
 LLION OWEN  
 LISA RAYNER  
 SAM SOAR  
   
 STAFF ATEGOL 
 MICHAEL KELLY  Gofalwr a Rheolwr Safle
 OLWEN RICHARDS   Cogyddes â Gofal
 BLODWEN EVANS  Glanhawraig
 MIA EVANS  Glanhawraig
 ANGELA HUGHES  Tilwraig a Chymhorthydd Cegin
 LYNDA KELLY  Cymhorthydd Cegin
 ANGELA SHACKLEFORD  Glanhawraig
 RHIAN WILLIAMS   Cymhorthydd Cegin a Glanhawraig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                       

               

                      

 

 

 

                      

 

        

 

 

 

 

                         

                    

                       

 

                                

                            

 

 

 

 

         

                  

                      

 

                   

 

                             

 

 

                      

                     

    

 

     

 

 

 

                     

    

                   

 

                      

 

 

                   

                   

                       

                   

                       

                  

                   

                      

                      

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine