Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

Newyddion

Ebrill 23ain (dydd Llun) 

Disgyblion yn dychwelyd i safle'r ysgol

Ebrill 26ain - Mai 4ydd 

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol i ddisgyblion Blwyddyn 7 i 9

Mai 7fed (dydd LLun)

Gwyliau - Calan Mai

Mai 8fed

Cyfnod arholiadau allanol TGAU/Galwedigaethol yn cychwyn

Mai 25ain

Seremoni Cyflwyno Ffeiliau Cynnydd i ddisgyblion am 1330 ar ysgol yn torri am wyliau hanner tymor.

Mehefin 4ydd (dydd Llun)

Yr ysgol yn ail-agor ar ôl y gwyliau hanner tymor ac Amserlen 2018/2019 yn dechrau.

Joomla templates by Joomlashine