Ysgol Ardudwy

Ffordd y Traeth  Harlech  Gwynedd   LL46 2UH   Ffôn/Tel 01766 780331     pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk

 

GWISG YSGOL

Mae’r rheolau a ganlyn ynglŷn â gwisg ysgol wedi eu cadarnhau gan y Corff Llywodraethol a mabwysiadwyd hwy er mwyn meithrin balchder yn yr ysgol a’r ymdeimlad o berthyn iddi a sicrhau safon uchel o ymarweddiad.

Disgwylir i’r disgyblion wisgo’r wisg swyddogol bob amser.

Dylai bod enw’r disgybl ar bob dilledyn. 

 • Crys polo glas gyda logo’r ysgol
 • Crys chwys las tywyll gyda logo’r ysgol
 • Trowsus du wedi’i deilwra - nid yw jîns, legins na jegins yn dderbyniol
 • Sgert las tywyll hyd ben-glin
 • Esgidiau du sodlau isel
 • Sanau tywyll/gwyn (neu deits las tywyll/du)

O ran gemwaith, am resymau iechyd a diogelwch, caniateir un pâr o stydiau clust yn unig

Ni chaniateir breichledau na chadwyni

 

GWISG ADDYSG GORFFOL

 • Crys polo gwyn gyda logo’r ysgol
 • Siorts du
 • Crys rygbi/pêl droed o ddewis y disgybl (mae crysau tîm gan yr ysgol ar gyfer gemau)
 • Esgidiau ymarfer
 • Dillad nofio
 • Tywel

 

CYFLENWR GWISG YSGOL

Mae’r wisg ysgol yn cael ei harchebu ar lein gan gyflenwyr swyddogol "Tesco Direct" ac mae’r wefan yn manylu ar y prisiau. 

Dilynwch y linc isod i fynd yn syth at dudalen Ysgol Ardudwy ar wefan "Tesco Direct"

Gwisg Ysgol Ardudwy "Tesco Direct"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine